موپیچ مخروطی چرخشی

REF:8530ez

  • سرامیک تکنولوژی(مجهز به المنت سرامیکی)
  • صفحه دیجیتال
  • لوله فلزی با قطر 13-25 میلی متر(دارای روکش سرامیک)
  • تنظیم حرارت از 100 الی 220 (هر پله 10 درجه)
  • دکمه چرخش به راست و چپ
  • پایه (جهت جلوگیری از تماس لوله با سطح)
  • قدرت دستگاه:45وات
  • طول سیم: 2.4 متر
  • محافظ خاموش شدن دستگاه پس از یک ساعت
shadow