سشوار آیونیک مسافرتی

REF:1500F

  • 1500 وات
  • بسیار سبک
  • ایده آل برای مسافرت
  • سیم 2.5 متری
  • حلقه آویزان کردن سشوار
  • 3 حالت کنترل فشار باد
  • 3 حالت کنترل حرارت
  • 1 سری متمرکز کننده هوا
  • فیلتر داخلی هوا