ست کامل سشوار سرامیک (4در1)

REF:6017

  • 1000 وات
  • برس ها با نوک عایق
  • برس نیمه تخت
  • موپیچ باریک(قطر 16 میلیمتر)با روکش سرامیک
  • برس فلزی گرد(قطر32میلیمتر)با روکش سرامیک
  • 3 حالت کنترل فشار باد
  • سر متمرکز کننده هوا
  • همراه با کیف نگهداری و حمل