سشوار چرخشی آیونیک

REF:6060ez

  • سشوار 1000 وات
  • آیونیک
  • برس سرامیک 50 میلی متر
  • چراغ نمایشگر برق
  • فیلتر ورودی هوا(متحرک)
  • دو حالت چرخش(چپ گرد و راست گرد(
  • 3 حالت کنترل حرارت
  • کلاهک محافظ برس