سشوار مسافرتی تا شو

REF:Lx1600

  • بسیار سبک
  • ایده آل برای مسافرت
  • 3حالت کنترل فشار باد(خاموش،متوسط،زیاد)
  • 3 حالت کنترل حرارت(سرد، ملایم، گرم)
  • سر متمرکز کننده هوا
  • طول سیم:2.5 متر
  • حلقه آویزان کردن سشوار
  • فیلتر داخلی هوا