ست کامل حالت دهنده سرامیک

REF:4770

  • سرامیک تکنولوژی
  • المنت حرارتی مجزا برای هر قطعه
  • ویو دارای دو المنت در دو صفحه
  • ویو با دو صفحه صاف و ویو کوچک
  • موپیچ 19 میلیمتر همراه با برس
  • موپیچ 25 میلیمتر همراه با برس حلقوی
  • موپیچ مخروطی(ایجاد دو حالت)
  • 3 عدد کلیپس(گیره مو)
  • همراه با کیف مخصوص نگه داری و حمل
  • حداکثر قدرت دستگاه: 25 وات
shadow